ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

С идеята за задоволяване потребностите на клиентите, компанията изпълни проект за изграждане на производствена база на цимент в гр. Харманли. От 2013 година дъщерното дружество на ЕНЕРДЖИ 2012 АД ЕКО ЦЕМ ООД се заема с производствената дейност, като използва производствени линии с компютърно управление, които осигуряват високо качество на продукцията. Основните цели са да бъдат предоставени на партньори и клиенти качество, коректност и лоялност.

Ако желаете да изготвим за Вас индивидуална оферта