cement3

CEM I 52.5 R

Сивият цимент CEM I 52.5 R е портланд цимент, който съответства на БДС EN 197-1. Продуктът съдържа над 95 % клинкер и е с висока ранна якост.

Описание на продукта:

Сивият цимент CEM I 52.5 R е портланд цимент, който съответства на БДС EN 197-1. Продуктът съдържа над 95 % клинкер и е с висока ранна якост.

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. На производителите на бетон се препоръчва използването на CEM I 52,5 R през зимните и студените месеци на годината, поради гарантирата висока ранна якост на натиск – над 30 МРа на 2-дневна възраст.

Механични, физични и химични показатели
 Показател, дименсия   Продукт на Трачим Цимент АД
Загуба при накаляване, % ≤ 4.0
Неразтворим остатък, % ≤ 0.25+0.15
Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 3.30±0.20
Време на начало на свързване,  min ≥ 150±20
Обемопостоянство (разширение),  мм ≤ 1.1±1
Съдържание на хлориди,% ≤ max. 0.02
Ранна якост на натиск – 2 дни, MPa ≥ 33,8±1,5
Стандартна якост на натиск – 28дни, MPa ≥ 59,7±2

В насипно състояние

TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Фирмата е най- големият дистрибутор с официален договор на портланд цимент, който е получен от портланд циментов клинкер. В стандарт БДС ЕN 197-1 са посочени изискванията към компонентите на всеки един цимент и съотношенията на смесване, регламентирани са и изискванията за механичните, физичните и химичните свойства.

всички видове стоманобетонни сгради и съоръжения;
сглобяеми стоманобетонови елементи и конструкции;
мостово строителство;
производство на предварително напрегнати бетонни траверси;
бетониране с пълзящ кофраж;
силози и водни резервоари
арт конструкции ( виадукти подлез надлез);
бетонни и стоманобетонни тръби;
производство на газобетон;
бетониране с тунелни кофражи;

Отзиви

Все още няма ревюта

Напишете отзив първи “CEM I 52.5 R”